Verandering van Baan

Het kan heel ingrijpend zijn om op latere leeftijd van baan ter veranderen. Waar de nieuwe, jonge generatie zich graag opmaakt voor het zogeheten ‘job-hopping’, staan duurzame professionals niet altijd meteen te springen. Toch kan deze verandering u prachtige nieuwe dingen opleveren. Ik begeleid u als ervaren loopbaancoach bij vragen over kansen, onzekerheden, risico’s en groei.

Verandering van Functie

U heeft heel lang en hard gewerkt voor die promotie. Maar nu is hij daar: en blijkt het toch ook wel spannend. Als leidinggevende boven uw oud-teamgenoten, of in de rol van manager waar u voorheen specialist was. Allemaal zaken die stress kunnen genereren, maar toch ook onlosmakelijk verbonden zijn aan groei. Want mensen vinden verandering vaak lastig: niets vreemds dus. Als loopbaancoach help ik u om deze verandering soepel te doorlopen.

Verandering van Mobiliteit

Steeds langer doorwerken, vitaal blijven op latere leeftijd en een leven lang doorontwikkelen in je professionele omgeving. Dat zijn nogal wat eisen, en daarom blijkt het voor een groot deel van de oudere werknemers een enorme uitdaging. Ik vind het geweldig om mee te denken in mogelijkheden en de verandering van mobiliteit optimaal te begeleiden. Denk hierbij niet alleen aan individuele trajecten, maar ook in reorganisaties of het herplaatsen van teams en grotere groepen werknemers. Coaching kan ook bijzonder kosten-effectief werken en veel problemen voorkomen, in plaats van genezen.

Verandering van Stress

Stress ontstaat vaak als er sprake is van een disbalans tussen werk en privé. Als op beide fronten sprake is van een dalende lijn, mondt dit mogelijk zelfs uit in een burn-out. Die verandering is vaak in een vroeg stadium al merkbaar, en vanaf dat punt al kan coaching een waardevolle ondersteuning bieden. Ook bij het ‘herstellen’ ná een lange periode van stress, is coaching praktisch inzetbaar bij het herstellen van de balans en veerkracht. Ik help cliënten graag bij het hervinden van energie en opnieuw opbouwen van een stevige basis.

Verandering van Privé

Privé situaties hebben grote impact op een bedrijfsmatig functioneren. Overlijden in de familie, een verhuizing, zorgen om kinderen. Het verwerken van deze gevoelens TERWIJL u aan het werk bent kan soms heel moeilijk zijn of zelfs aanleiding zijn van arbeidsongeschiktheid. Daarom is het zo belangrijk om tijdig aan de bel te trekken bij uw werkgever en sta ik als coach klaar om u in een vroeg stadium op te vangen en te begeleiden.

Verandering van Patroon

Als u op dit moment 40 jaar jong bent, hebt u er in sommige gevallen ook precies 40 jaar over gedaan om uw huidige patronen in te slijpen. Dat betekent dat verandering hiervan veelal niet kan plaatsvinden in een paar weken of maanden. Coachend kan ik u helpen om de oorspronkelijke waarde van uw patronen te herkennen, nieuwe waarden en doelen vast te stellen en concreet te werken aan het aanpakken van uw uitdagingen. Dit draagt op zeer effectieve wijze bij aan het doorbreken van patronen en creëren van nieuwe (functionele) gewoonten.

PRAKTIJK CASUS

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
M. (Marriët) de Jonge

M. (Marriët) de Jonge

Hoofd P&O

Carla Hendriksen is voor ons bedrijf van meer dan toegevoegde waarde bij het voorkomen van ziekteverzuim. Zodra signalen in de organisatie ontstaan wordt er door P&O overleg gepleegd met Carla om te kijken waar goede ondersteuning kan worden geboden. Vanwege haar flexibele werkhouding, toegewijde belangstelling en oprechte interesse in haar “klant” (lees onze medewerker) ontstaat er snel een goede band waarin op basis van goed vertrouwen en veiligheid wordt samengewerkt tussen Carla en onze medewerker.

Diverse projecten zijn wij zo samen gestart en dit tot meer dan volle tevredenheid. Ziekteverzuim is hierbij voorkomen en daarnaast neemt de medewerker een positie in waarbij hij/zij anders gaat kijken naar bijv. zijn balans werk/privé en wat hoort waar thuis. Zelfreflectie wordt meer dan ooit toegepast, ook na afloop van een begeleidingstraject.

Eveneens laten wij Carla meedenken in onze filosofie rondom de vergrijzing binnen ons personeelsbestand. Out of de box denken is iets wat zij goed beheerst waarbij altijd de medewerker centraal komt te staan en aan de andere kant ook nooit de werkgever en zijn belang uit het oog wordt verloren. Inmiddels leert ons de ervaring dat korte trajecten ook zijn vruchten begint af te werpen. De medewerker kan zijn verhaal kwijt bij iemand van buiten de organisatie en komt met andere inzichten terug.

Coaching is geen vanzelfsprekendheid. Beide partijen moeten overtuigd zijn van de noodzaak en het te bereiken doel moet helder zijn. Als dit niet zo is kan Carla dit ook eerlijk aangeven en prikkelt zij ons om nog eens goed na te gaan denken over een traject. Ook haar levenservaring in diverse bedrijfstakken levert een positieve bijdrage aan de trajecten die zij met onze mensen bewandelt.

Samenvattend in woorden die kenmerkend zijn voor Carla en haar inzet:

Nuchter, eerlijk, betrokken, senioriteit, positiviteit maar bovenal een echte professional met een warme menselijke uitstraling!

KLANTEN PORTFOLIO

Een aantal van onze klanten die u reeds voorgingen
Share This